Wachttijd en aanmelding

Houdt u rekening met een wachttijd. Er bestaan samenwerkingsverbanden met enkele huisartspraktijken waaronder Orion en Sagenhoek. Ook wordt vaker samengewerkt met huisartsen van gezondheidscentrum Zielhorst. Daarnaast is er contact met hulpverleners uit de basiszorg die deel uitmaken van Psyzorg Eemland en die cliënten kunnen doorverwijzen voor specialistische ggz. De praktijk is gericht op deze samenwerking en is bereikbaar voor overleg over verwijzingen.

Aanmeldingswachttijd

Tussen aanmelding en eerste intakegesprek.

Generalistische Basis GGZ

Op dit moment is er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen.

Gespecialiseerde GGZ:

Op dit moment is er wel ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

De praktijk heeft geen wachttijd tussen de intake en de start van de behandeling. De genoemde wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen variëren. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Afspraken worden ingepland op een vaste dag en tijd in de week. Uw wensen en mogelijkheden tot inplanning en de vrijgekomen behandeltijden zijn mede bepalend voor de duur van de wachttijd. Neem contact op met de praktijk voor verdere informatie.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de praktijk, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De wachttijd is in principe niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. Als de zorgverzekeraar binnen de contractering een omzetplafond, een quota of andere beperking, heeft gesteld aan de praktijk, kan het in de loop van het jaar zo zijn dat er geen nieuwe cliënten van die zorgverzekeraar meer kunnen worden aangenomen. Voor deze zorgverzekeraars is het moeilijk de wachttijd goed in te schatten en kunt u het best contact opnemen met de praktijk voor verdere informatie. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Bovenstaande informatie is conform de eisen die gesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor het laatst geactualiseerd op 05-05-2024.

Call to Action


Praktijk voor Psychotherapie
L.F. van Elburg / 06 12 47 29 02
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut in Amersfoort