Beroepscode

Ik ben gehouden aan de ‘Beroepscode voor psychotherapeuten’. Deze beroepscode omvat regels over vereiste opleiding, privacy, dossierbeheer, klachten etc. Voor informatie verwijs ik u naar de website van de LVVP – Klachtenregeling volwassenen.

In de beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt, vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw (schriftelijke) toestemming. De geheimhoudingsplicht is, behalve in de beroepscode voor psychotherapeuten, geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Als u niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit te bespreken in de therapiesessie.

Call to Action


Praktijk voor Psychotherapie
L.F. van Elburg / 06 12 47 29 02
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut in Amersfoort