Vergoeding

Vergoeding generalistische basis ggz:

Deze hulp maakt deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Er is een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts om voor vergoeding in aanmerking te komen. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst en complexiteit van uw klachten. Volledigheidshalve wijs ik u nog op het verplichte eigen risico, dat geldt voor alle geneeskundige zorg.

In 2022 is het zorgprestatiemodel van kracht geworden. De behandeling wordt gedeclareerd in de vorm van zorgprestaties. Alle activiteiten die er in het kader van de intake en de therapie verricht worden, zullen daarbinnen geregistreerd worden. De zorgprestaties worden via de zorgverzekeraar verrekend. Op de rekening wordt het zorgproduct en het zorgvraagtype vermeld. Binnen dit model wordt gewerkt volgens het principe planning = realisatie.
Met de meeste verzekeringen is een contract afgesloten en kan rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. De verzekering verrekent het eigen risico met u.
Afspraken, die door de cliënt niet worden nagekomen en niet tijdig (24 uur tevoren op een werkdag) zijn afgemeld, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In dat geval wordt de afspraak bij u in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 50,- Euro.

Vergoeding specialistische ggz:

Deze hulp maakt deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Voor specialistische ggz is een schriftelijke verwijzing nodig van de (huis)arts. Uw verzekering vergoedt de psychotherapeutische behandeling (enkele diagnoses zijn uitgesloten van vergoeding). Voor u is van belang te weten dat mijn praktijk met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract heeft afgesloten waardoor de behandeling geheel wordt vergoed. Volledigheidshalve wijs ik u nog op het verplichte eigen risico, dat geldt voor alle geneeskundige zorg.

In 2022 is het zorgprestatiemodel van kracht geworden. De behandeling wordt gedeclareerd in de vorm van zorgprestaties. Alle activiteiten die er in het kader van de intake en de therapie verricht worden, zullen daarbinnen geregistreerd worden. De zorgprestaties worden via de zorgverzekeraar verrekend. Op de declaratie staan de behandeldiagnose en het zorgvraagtype vermeld. Binnen dit model wordt gewerkt volgens het principe planning = realisatie.

Afspraken, die door de cliënt niet worden nagekomen en niet tijdig (24 uur tevoren op een werkdag) zijn afgemeld, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In dat geval wordt de afspraak bij u in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 50,- Euro.

Kosten niet-verzekerde zorg: diagnoses die niet worden vergoed

Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Als hiervan sprake is, zal ik u op de hoogte stellen. Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, worden in rekening gebracht bij de cliënt. Hierbij wordt het door de Nederlandse zorgautoriteit vastgestelde tarief van 131,82 Euro gehanteerd per sessie van 45 minuten (en 15 minuten administratie). Dit tarief is vrijgesteld van BTW.

Call to Action


Praktijk voor Psychotherapie
L.F. van Elburg / 06 12 47 29 02
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut in Amersfoort