Samenwerking in de keten

Met enkele huisartspraktijken bestaan afspraken m.b.t. de samenwerking. Bij verwijzing voor basiszorg of specialistische zorg neemt een cliënt zelf contact op met mijn praktijk voor psychotherapie. Na diagnostiek en behandeling wordt bij toestemming van de cliënt verslaglegging gedaan aan de huisarts m.b.t. klachten, achtergrond en levensloop, persoonlijkheidsaspecten, behandeling en bereikte resultaten.
Indien nodig vindt overleg plaats met een psychiater, de crisisdienst, een praktijk voor haptotherapie, Indigo, MoleMann, Psyzorg Eemland, Jellinek, Solutions, instellingen voor specialistische ggz zoals GGZ Centraal, Altrecht en Pro Persona.

Consultatie

Vanuit de praktijk bestaan consultatiemogelijkheden voor POH-GGZ en huisartsen. Consultatie voor huisartsen Eemland verloopt via zorgdomein.

Lidmaatschap: Psyzorg Eemland

Call to Action


Praktijk voor Psychotherapie
L.F. van Elburg / 06 12 47 29 02
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut in Amersfoort