Voor wie

Met een verwijzing generalistische basis ggz of specialistische ggz kunt u in de praktijk terecht voor individuele gesprekstherapie voor volwassenen en adolescenten (vanaf 18 jaar) en voor partnerrelatietherapie.

Generalistische basis GGZ

In de generalistische basis-ggz wordt kortdurende hulp geboden door een GZ psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. De generalistische basis-ggz is bedoeld voor mensen met lichte tot matige klachten. Het gaat daarbij vaak om psychische klachten die korter dan zes maanden bestaan, die zich niet in combinatie met andere fysieke of psychische klachten voordoen en die nog niet eerder behandeld zijn. De behandeling duurt enkele weken tot maanden.
Voor behandeling in de basiszorg is een verwijzing nodig van de huisarts.

Specialistische GGZ

In de specialistische ggz kan intensiever en langer durend hulp geboden worden. U kunt terecht bij een psychotherapeut of klinisch psycholoog voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz, als de problemen complexer zijn, vaker terugkeren of al langer bestaan. Voor behandeling in de specialistische zorg is een verwijzing nodig van de huisarts.

Psychische klachten:

U kunt last hebben van angst, fobische klachten, somberheid, depressie of schuldgevoelens, emotieregulatieproblemen, dwangmatig denken of handelen, assertiviteitsproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld, onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen en trauma’s, spanningsklachten of onbegrepen lichamelijke klachten. Ook kan er sprake zijn van persoonlijkheidsproblemen, problemen in het contact met anderen, problemen met de seksuele oriëntatie, problemen met relaties en seksualiteit of partnerrelatieproblemen.

Wanneer verslavingsklachten (bv. aan alcohol of drugs) op de voorgrond staan is deze praktijk niet zozeer aangewezen. Dit geldt tevens als suïcidegedachten of – plannen op de voorgrond staan. Bij dergelijke klachten is een specialistische behandeling elders geïndiceerd.

Call to Action


Praktijk voor Psychotherapie
L.F. van Elburg / 06 12 47 29 02
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut in Amersfoort