Leertherapie

Het volgen van leertherapie is een essentieel onderdeel van de opleiding tot psychotherapeut, klinisch psycholoog en psychiater.

Leertherapie is het aangaan van een psychotherapie in het kader van de opleiding, met als doel bij de opleideling de ontwikkeling van en het inzicht in het eigen functioneren als psychotherapeut (of als klinisch psycholoog of psychiater) te bevorderen, met name wat betreft de beoefening van de psychotherapie. Bij zowel de opleiding tot psychotherapeut, als klinisch psycholoog als psychiater wordt uitgegaan van minimaal 50 uur individuele leertherapie.

Leertherapie registratie

Per 2018 ben ik vermeld in het leertherapeutenregister van de NVP.

Kosten

Leertherapie zitting (individueel): 100 euro.