Samenwerking in de keten

Met enkele huisartspraktijken bestaan afspraken m.b.t. de samenwerking. Bij verwijzing voor basiszorg of specialistische zorg neemt een cliënt zelf contact op met mijn praktijk voor psychotherapie. Na diagnostiek en behandeling wordt bij toestemming van de cliënt verslaglegging gedaan aan de huisarts m.b.t. klachten, achtergrond en levensloop, persoonlijkheidsaspecten, behandeling en bereikte resultaten.
Indien nodig vindt overleg plaats met een psychiater, de crisisdienst, een praktijk voor haptotherapie, Indigo, MoleMann, Psyzorg Eemland, Victas, Solutions,  instellingen voor specialistische ggz zoals GGZ Centraal, Altrecht en Pro Persona.

Consultatie-functie

Vanuit de praktijk bestaan afspraken met enkele huisartspraktijken m.b.t. consultatiemogelijkheden voor POH-GGZ en huisartsen.
Consultatie aan huisartsen of POH GGZ kan zich richten op probleemverheldering en diagnostiek of behandeling  in de huisartsenpraktijk, indicatiestelling voor verdere diagnostiek of behandeling binnen de basis GGZ of specialistische GGZ, psycho-educatie,  zelfmanagement en terugvalpreventie.  Consultatie kan telefonisch, per mail, of face-to-face plaatsvinden. Consultatie voor huisartsen Eemland verloopt via zorgdomein.

Lidmaatschap

Psyzorg Eemland