Beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling


Voor psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Landelijke Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten (zie www.lvvp.info en www.psychotherapie.nl).

In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt, vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw (schriftelijke) toestemming. De geheimhoudingsplicht is, behalve in de beroepscode voor psychotherapeuten, geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Als u niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit te bespreken in de therapiesessie. Mocht u er ook in gesprek met mij niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de LVVP (www.lvvp.info). Als lid van de LVVP ben ik aangesloten op de klachten en geschillen regeling waarnaar verwezen wordt in de Wkkgz.

Als u niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit te bespreken in de therapiesessie. Mocht u er ook in gesprek met mij niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de LVVP (www.lvvp.info). Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de wet BIG tevens onder publiekrechtelijk tuchtrecht. Daarin is ondermeer de omgang met cliëntgegevens geregeld.
Deze beroepscode is te vinden op www.lvvp.info

Websites:

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (www.psychotherapie.nl)
Landelijke Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten (www.lvvp.info)
Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (www.vpep.nl)
Vereniging EMDR Nederland (www.emdr.nl)
Vereniging voor Schematherapie (www.schematherapie.nl)
Stichting EFT Nederland (www.eft.nl)
Website Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (www.ntvp.nl)